Úvod

Vitajte na stránke Základnej školy Šrobárova!

Aktuality

megaphone

Úspechy našej školy v šk. roku 2014/2015

 

Našim žiakom ponúkame :
  • výučbu cudzích jazykov
  • volejbalovú triedu
  • väčšinu učební vybavených interaktívnymi tabuľami
  • počítačové a jazykové učebne
  • herňu pre ŠKD
  • školskú knižnicu
  • školské multifunkčné ihrisko
  • oddychovú zónu
  • pestrú krúžkovú a záujmovú činnosť
  • 100 % kvalifikovanosť pedagógov

zapis

Rozvrh zvonenia

0. hodina 7:00 7:40
1. hodina 8:00 8:45
2. hodina 8:55 9:40
3. hodina 10:00 10:45
4. hodina 10:55 11:40
5. hodina 11:50 12:35
6. hodina 12:45 13:30
7. hodina 14:00 14:40
8. hodina 14:45 15:25
9. hodina 15:30 16:10
10. hodina 16:15 16:55

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2015/2016

Prázdniny Posledný deň vyučovania
pred začiatkom prázdnin
Termín prázdnin Prvý deň vyučovania
po skončení prázdnin
jesenné 28. október 2015 (streda) 29. október – 30. október 2015 2. november 2015 (pondelok)
vianočné 22. december 2015 (utorok) 23. december 2015 – 7. január 2016 8. január 2016 (piatok)
polročné 29. január 2016 (piatok) 1. február 2016 (pondelok) 2. február 2016 (utorok)
jarné 12. február 2016 (piatok) 15. február – 19. február 2016 22. február 2016 (pondelok)
veľkonočné 23. marec  2016 (streda) 24. marec – 29. marec 2016 30. marec 2016 (streda )
letné 30. jún 2016 (štvrtok) 1. júl – 2. september 2016 5. september 2016 (pondelok)