1. miesto v OK v hádzanej

Okresného kola v hádzanej  sa zúčastnilo 5 družstiev  z rôznych základných škôl, a to žiaci zo ZŠ Važecká, Mukačevská, Čsl. armády, Šrobárova a  zo ZŠ Chminianske Jakubovany. Turnaj sa uskutočnil na ZŠ Sibírska v Prešove. ZŠ Šrobárova sa umiestnila na 1.mieste a postupuje do krajského kola.