Benefičný koncert „O umení umením“

Dňa 12.5.2016 sa uskutočnil benefičný koncert “ O umení umením“ venovaný Samkovi Maňkošovi, žiakovi Spojenej školy na Ulici Matice slovenskej v Prešove, v choreografii PaedDr. Anny Vizdalovej, učiteľky ZŠ Šrobárovej v Prešove, pod záštitou primátorky mesta Prešov Ing. Andrey Turčánovej a rektora Prešovskej univerzity prof.PhDr. Petra Kónyu,PhD. Vystúpili žiaci prešovských základných škôl, základných umeleckých škôl a čestný hosť: Akadémie tanca – NELA.