Deň Zeme na Šrobárke

Deň Zeme je deň, ktorý sa každoročne koná 22. apríla. Tento sviatok je ekologicky motivovaný sviatok upozorňujúci ľudí na dopady ničenia životného prostredia a rozvíjajúcu diskusiu o možných riešeniach. Stalo sa tradíciou našej školy, že tento sviatok slávime aj výsadbou stromov na školskom dvore. Naši deviataci na rozlúčku so školou vysadia stromy a pod ich koreňovú sústavu vložia sklíčko s odkazmi. Na stretnutí po niekoľkých rokoch budú cez odkazy spomínať na školu pri svojom strome.
Aj naši najmenší pomáhali a spolu s p. vychovávateľkami vysadili kvety a upravili záhony. Veď je sviatok Zeme.