Matematika hravo

Krúžok Matematika hravo vznikol, aby sa deti pozreli na matematiku trošku inak. Matematika rozvíja nielen matematické myslenie, logické myslenie, pamäť, ale aj abstraktné myslenie, priestorovú predstavivosť, verbálne schopnosti, funkčnú gramotnosť, laterálne myslenie.

Úlohou krúžku bolo ukázať deťom ako sa naučiť logicky myslieť spájaním rôznych súvislostí. Ukázať im kde všade sa s matematikou stretávame v bežnom živote. Deti riešili rôzne hlavolamy- napr. šifrovanie rôznych správ pomocou znakov, rímskych čísel. Rozvíjali si aj laterálne myslenie- kde na základe daného textu hľadali odpov