Umiestnenie tried

Časť A Časť B
I. podlažie
9.B  5.C
II. podlažie
Admini-stratívna časť Školská knižnica Učebňa Cj 1.E 4.C 2.A 2.B Telocvičňa
Rokovacia miestnosť Počítačová miestnosť 4.A 1.D Telocvičňa
III. podlažie
3.E 2.C 4.E 3.D 1.C kabinet 1.B 3.B 1.A 4.D 7.A 7.B
2.D 8.B 3.A 3.C 4.B 8.C 1.F
IV. podlažie
6.D 8.D 5.A 7.C 8.A 9.C 9.A 9.D 6.B 6.C
5.B 6.A 5.D