Karneval na Šrobárke

Fotky z Karnevalu 2016 žiakov 1. stupňa našej školy prezrádzajú, že o dobrú zábavu bolo výborne postarané a niektoré masky boli veľmi vtipné a zaujímavé.