NAJÚSPEŠNEJŠÍ ŠPORTOVEC MESTA PREŠOV 2016

Už druhý rok na našej základnej škole na Šrobárovej ulici pôsobí športový klub KARATE KIDS.
V ankete mesta Prešov pod názvom „Najúspešnejší športovec mesta Prešov“ klub Karate Kids získal za rok 2016 tri ceny.
V kategórii – Najúspešnejší športovec mesta Prešov v internetovom hlasovaní 2016 získala cenu Lucia Langošová.
V kategórii – Objav roka 2016 cenu získal Manuel Laci.
V kategórii – Zvláštna cena mesta Prešov 2016 Karate klub Junior získal cenu za projekt Juniorko.
Aj žiaci našej základnej školy na Šrobárovej ulici navštevujú tento úspešný športový klub. Už žiak 2.b triedy Gregor Lehotský dokazuje, že aj v mladšom školskom veku sa dá víťaziť.