Nová nástenka Zelenej školy

Vo vestibule našej školy nám od marca pribudla nástenka venovaná Zelenej škole. Nájdete na nej informácie o tom, kto tvorí naše kolégium, čomu sa tento rok venujeme, ale aj všetky naše exkurzie a aktivity. Za to, že ju máme, veľmi pekne ďakujeme p. učiteľke Mgr. Alenke Železníkovej a za jej obsah p. učiteľke Mgr. Janke Kolšovskej. Dúfame, že sa Vám naša nástenka bude páčiť.

 Vaša Zelená škola