Vyhodnotenie súťaží v šk. roku 2015/2016

Celoslovenské a medzinárodné súťaže

 • Celoslovenský korešpondenčný seminár z Fyziky – PIKOFYZ
  • 3. miesto: Paulína Dujavová (7.B.)
 • Medzinárodná internetová on-line olympiáda iBobor
  • úspešný riešiteľ:
   Matej Dzurik (8.D.),
   Tomáš Ján Kuchár (8.D.),
   Elena Dolinská (8.D.),
   Edvina Klembarová (8.B.),
   Ján Kočiš (8.D.),
   Samuel Drobný (7.D.),
   Marek Horváth (7.A.),
   Viktória Ferencová (7.B.),
   Slávka Cerulová (7.D.),
   Sofia Goralczyková (7.D.),
   Simona Tóthová (7.D.),
   Terézia Oriňaková (7.D.)
 • Medzinárodná výtvarná súťaž „Naši susedia“
  • postup na výstavu: Zuzana Handzušová (7.A.)

Súťaže v krajskom kole

 • KK – Olympiáda vo francúzskom jazyku
  • 4.miesto: Barbora Lukáčová (8.B.)
 • KK – „Biblia očami detí a mládeže“
  • cena poroty: Natália Kačmárová (8.D.)
 • KK – Majstrovstvá kraja mládeže – vzduchová puška
  • 2./5.miesto, Národná liga mládeže – Celoslovenské kolo – 2.miesto, Cena prezidenta SSZ: Peter Adam (6.A)
  • 2./3./6./7.miesto, Národná liga mládeže – Celoslovenské kolo – 6.miesto, Majstrovstvá SR v športovej streľbe žiakov – 5.miesto, Cena prezidenta SSZ: Dávid Ondrija (5.D.)
 • KK postupovej súťaže na MSR škôl v športovej streľbe zo vzduchovej pušky
  • 1.miesto (DRUŽSTVO), Národná liga mládeže – Celoslovenské kolo – 2.miesto, Majstrovstvá SR v športovej streľbe žiakov – 5.miesto, Cena prezidenta SSZ: Jakub Sasarák (6.A.)
 • KK – Volejbal žiakov ZŠ
  • 3. miesto:
   Samuel Cisár (8.C.),
   Šimon Holoďák (7.C.),
   Alexander Kolšovský (8.C.),
   Tomáš Ján Kuchár (8.D.),
   Kristián Pasečiak (7.C.),
   Oliver Pavlanin (8.C.),
   Matej Semančík (8.C.),
   Milan Skočej (8.C.),
   Branislav Štefko (8.C.),
   Daniel Štefko (8.C.)
 • KK – Majstrovstvá PO kraja – vzduchová puška
  • 1.miesto, Majstrovstvá kraja mládeže – 1./2.miesto, KK postupovej súťaže na MSR škôl v športovej streľbe zo vzduchovej pušky – 6.miesto, Medzinárodná súťaž v streľbe – 4.miesto, Extraliga – vzduchové zbrane – 1.miesto, Národná liga mládeže – Celoslovenské kolo – 2./1./7./2.miesto, Národná liga mládeže – 1.miesto, Majstrovstvá SR mládeže – 3./2. miesto, Cena prezidenta SSZ: Anna Klimeková (9.C.)
  • 2.miesto, Majstrovstvá kraja mládeže – 1./3.miesto, KK postupovej súťaže na MSR škôl v športovej streľbe zo vzduchovej pušky – 3.miesto, Medzinárodná súťaž v streľbe – 16.miesto, Extraliga – vzduchové zbrane – 2.miesto, Národná liga mládeže – Celoslovenské kolo – 1./2./6./1.miesto, Národná liga mládeže – 6.miesto, Majstrovstvá SR mládeže – 7./9.miesto, Cena prezidenta SSZ: Veronika Bačová (9.C.)
  • 3.miesto, Majstrovstvá kraja mládeže – 2./3.miesto, KK postupovej súťaže na MSR škôl v športovej streľbe zo vzduchovej pušky – 4.miesto, Medzinárodná súťaž v streľbe – 18.miesto, Extraliga – vzduchové zbrane – 3.miesto, Národná liga mládeže – Celoslovenské kolo – 3./2./1.miesto, Národná liga mládeže – 5.miesto, Majstrovstvá SR mládeže – 8./7.miesto, Cena prezidenta SSZ: Zuzana Ňakatová (7.C.)

Súťaže v okresnom kole

 • OK – Atletický štvorboj
  • 2.miesto (skok z miesta):
   Laura Timková (5.A.),
   Maroš Kimák (5.A.)
 • OK – Všetkovedko
  • titul Všetkovedko:
   Sofia Lihosithová (3.A.),
   Tomáš Nagy (3.E.)
 • OK – Futbalový turnaj – Coca-cola – dievčatá
  • 1.kolo/1.miesto (postup)/3.miesto:
   Katarína Dzivá (9.B.),
   Katarína Kapová (7.C.),
   Jana Šimová (8.D.),
   Laura Sabolová (8.D.),
   Laura Falatová (8.A.),
   Zuzana Širancová (7.A.)
 • OK – Volejbal žiačok ZŠ
  • 1.miesto (postup) a KK – 7.miesto:
   Miroslava Bielená (8.C.),
   Lea Danielová Čarna (8.C.),
   Gabriela Funtálová (8.C.),
   Lenka Gáborová (8.C.),
   Erika Kurillová (8.C.),
   Nikola Lešková (8.C.),
   Martina Minčáková (8.C.),
   Viktória Miškufová (8.C.),
   Michaela Polačková (9.B.),
   Sofia Redajová (8.C.),
   Kristína Sedláková (8.C.),
   Alexandra Vancová (8.C.)
 • OK – Olympiáda v anglickom jazyku
  • 3.miesto: Natália Krivdová (7.D.)
 • OK – Dejepisná olympiáda
  • 1.miesto: Oliver Lukáč 9.A.
 • OK – Hviezdoslavov Kubín
  • 2.miesto: Viliam Dominik Ďuráš (5.E.)
 • OK – Slávici z lavice
  • 1.miesto: Kristína Nográdyová 5.B.
  • 1.miesto: Soňa Šuťaková 1.D.
 • OK – Európa v škole
  • 1.miesto: Soňa Kovalčíková (7.C.)
  • 2.miesto: Juliana Wietoszewová (8.A.)
  • 2.miesto: Vanesa Motýľová (8.A.)
 • OK – Dejepisná olympiáda
  • 4. miesto: Alexandra Jašová (6.A.)
 • OK – „Vesmír očami detí“
  • najlepšie ocenená práca: Emma Tkáčová (5.A.)