Rada školy

Predseda:

Mgr. BRILLOVÁ Eva učiteľ 1.-4.roč.

Podpredseda:

PaedDr. VAĽKOVÁ Ľudmila učiteľ 5.-9.roč.

Členovia:

KAŇUŠČÁKOVÁ Zdenka účtovníčka
JUDr. GIBARTI Richard rodič
LAKATOVÁ Dana rodič
CHOVANEC Radoslav rodič
PALKOVÁ Ľubica rodič
doc.PhDr. ANDRAŠČÍKOVÁ Štefánia, PhD.,MPH poslanec MZ
Ing. KAHANEC Stanislav poslanec MZ
PhDr. ANTOLOVÁ Marcela poslanec MZ
PhDr. ĎURIŠIN Martin, PhD. poslanec MZ