Rodičovská rada

rz1

Výbor rodičovskej rady:

Predseda Radoslav Chovanec
Podpredseda Ľubica Palková
Pokladníčka Ivana Handzušová
Člen výboru RR Peter Florek
Člen výboru RR Zuzana Červenická
Člen výboru RR Katarína Nagyová
Člen výboru RR Viliam Slanina
Člen výboru RR Richard Gibarti
Člen výboru RR Henrieta Petková
Člen výboru RR Valentín Tomko

Triedni dôverníci

Trieda Meno a priezvisko triedneho dôverníka
1.A Iveta Hirjová
1.B Lucia Bicáková
1.C Peter Florek
1.D Katarína Feková
1.E Dagmar Lukáčová
1.F Zuzana Ondrejčáková
2.A Radoslav Chovanec
2.B Mária Kopecová
2.C Richard Dubovický
2.D Vladimír Fritz
3.A Zuzana Červenická
3.B Marcel Vasilenko
3.C Michaela Šváčová
3.D Anna Kimáková
3.E Milan Škop
4.A Beáta Rogosová
4.B Milena Nehilová
4.C Adriána Hviščová
4.D Emil Kočik
4.E Katarína Nagyová
5.A Helena Mikolajová
5.B Viliam Slanina
5.C Martina Jurašková
5.D Eva Šalamonová
6.A Martina Šipová
6.B Zuzana Dzubáková
6.C Ľubica Palková
6.D Zuzana Červenická
7.A Richard Gibarti
7.B Ivana Steranková
7.C Silvia Vašková
8.A Henrieta Petková
8.B Silvia Cinová
8.C Jaroslav Mokriš
8.D Mária Kubíčková
9.A Erika Motýľová
9.B Valentín Tomko
9.C Mária Funtálová
9.D Miriama Kočišová