Rodičovská rada

rz1

  • Triedni dôverníci schválili rodičovský príspevok 15 eur za každé dieťa. Žiak v hmotnej núdzi zaplatí 7,50€ ( 50% zľava ).

Výbor rodičovskej rady:

Predseda Radoslav Chovanec
Podpredseda Ľubica Palková
Pokladník Peter Florek
Člen výboru RR Mgr. Zuzana Červenická
Člen výboru RR Mgr. Anna Šebejová
Člen výboru RR JUDr. Richard Gibarti
Člen výboru RR Mgr. Martina Chrapčiaková
Člen výboru RR Mgr. Henrieta Petková

Triedni dôverníci

Trieda Meno a priezvisko triedneho dôverníka
1.A Mgr. Anna Šebejová
1.B Ing. Zuzana Žlebčíková
1.C Barbora Pavlovičová
1.D Bc. Mária Grexová
1.E Mgr. Dana Rázusová
2.A Mgr. Iveta Hirjová
2.B Ing. Lucia Bicáková
2.C Peter Florek
2.D Ing. Katarína Feková
2.E Ing. Peter Semančík
2.F Mgr. Zuzana Ondrejčáková
3.A Radoslav Chovanec
3.B Mária Kopecová
3.C Richard Dubovický
3.D Martin Wünsch
4.A Mgr. Zuzana Červenická
4.B Ing. Marcel Vasilenko
4.C Michaela Šváčová
4.D Anna Kimáková
4.E Ing. Milan Škop
5.A Ing. Adriána Hviščová
5.B JUDr. Richard Gibarti
5.C Beáta Rogosová
5.D Milena Nehilová
6.A Ing. Helena Mikolajová
6.B Mgr. Martina Chrapčiaková
6.C Ing. Martina Jurašková
6.D Ing. Eva Šalamonová
7.A Mgr. Martina Šipová, PhD.
7.A RNDr. Zuzana Dzubáková
7.C Ľubica Palková
7.D Mgr. Zuzana Červenická
8.A JUDr. Richard Gibarti
8.B Darina Šoltisová
8.C PaedDr. Silvia Vašková
9.A Mgr. Henrieta Petková
9.B Silvia Cinová
9.C Ing. Jaroslav Mokriš
9.D Mária Kubičková