Rodičovská rada

rz1

  • Triedni dôverníci schválili rodičovský príspevok 15 eur za každé dieťa. Žiak v hmotnej núdzi zaplatí 7,50€ ( 50% zľava ).

Výbor rodičovskej rady:

Predseda Radoslav Chovanec
Podpredseda Ľubica Palková
Hospodár Peter Florek
Člen výboru RR Mgr. Petra Salamonová
Člen výboru RR Mgr. Anna Šebejová
Člen výboru RR Mgr. Zuzana Červenická
Člen výboru RR Ing. Emil Kočik
Člen výboru RR Mgr. Martina Chrapčiaková
Člen výboru RR Ing. Martina Nováková

Triedni dôverníci

Trieda Meno a priezvisko triedneho dôverníka
1.A Adriana Ivančíková
1.B Mgr. Dominika Hovanová
1.C Mgr. Petra Salamonová
1.D Soňa Angelovičová
1.E Lukáš Pavelka
2.A Mgr. Anna Šebejová
2.B Mgr. Lucia Kravcová
2.C Mgr. Miroslava Priščáková
2.D Bc. Mária Grexová
2.E Mgr. Dana Rázusová
3.A Mgr. Iveta Hirjová
3.B Ing. Lucia Bicáková
3.C Peter Florek
3.D Ing. Katarína Feková
3.E Bc. Anna Semančíková
3.F Mgr. Zuzana Ondrejčáková
4.A Radoslav Chovanec
4.B Mária Kopecová
4.C Richard Dubovický
4.D Martin Wünsch
5.A Mgr. Zuzana Červenická
5.B Mgr. Slavomíra Ondovčíková
5.C Bc. Anna Semančíková
5.D Jana Vasilenková
6.A Ing. Adriána Hviščová
6.B Mgr. Martina Miščíková
6.C Beáta Rogosová
6.D Ing. Emil Kočik
7.A Ing. Helena Mikolajová
7.B Mgr. Martina Chrapčiaková
7.C Ing. Martina Jurašková
7.D Ing. Eva Šalamonová
8.A Mgr. Martina Šipová, PhD.
8.B RNDr. Zuzana Dzubáková
8.C Ľubica Palková
8.D Mgr. Zuzana Červenická
9.A Svetlana Molčanová
9.B Ing. Martina Nováková
9.C PaedDr. Silvia Vašková