Školský parlament

 

Výbor

Predsedníčka ŠP: Tamara Kračunovská VII.C
Podpredseda: Katarína Mudríková VIII.A
Ročníkoví vedúci: 5.r. Dávid Činčera V.B
6.r. Ema Miškufová VI.D
7.r. Samuel Nagy VII.B
8.r. Andrea Váhovská VIII.B
9.r. Katarína Kapová IX.C
Koordinátori: Mgr. Zdenka Švarná učiteľka SJ-OV
Mgr. Miroslav Klimek katechéta

Zástupcovia tried

Trieda Meno a priezvisko žiaka
V.A Ella Mihaľová
V.B Dávid Činčera
V.C Tatiana Straková
V.D Kristína Macejová
VI.A Alexandra Šofráneková
VI.B Samuel Chrapčiak
VI.C Filip Juraško
VI.D Ema Miškufová
VII.A Viliam Dominik Ďuraš
VII.B Samuel Nagy
VII.C Tamara Kračunovská
VII.D Radka Nováková
VIII.A Katarína Mudríková
VIII.B Andrea Váhovská
VIII.C Viktória Ševčovičová
IX.A Emma Bednárová
IX.B Viktória Vaľková
IX.C Katarína Kapová
IX.D Richard Novák