Školský parlament

Výbor

Predseda ŠP: Tomáš Ukropec VIII.D
Podpredsedníčka: Tamara Kračunovská VIII.C
Ročníkoví vedúci: 5.r. Daniel Ondovčík V.B
6.r. Júlia Valentová VI.C
7.r. Filip Juraško VII.C
8.r. Viliam Dominik Ďuraš VIII.A
9.r. Zuzana Kolozsyová IX.A
Koordinátori: Mgr. Zdenka Švarná učiteľka SJ-OV
Mgr. Daniela Maniková učiteľka NEJ-ETV
Mgr. Miroslav Klimek katechéta

Zástupcovia tried

Trieda Meno a priezvisko žiaka
V.A Natália Bombová
V.B Daniel Ondovčík
V.C Petra Dudová
V.D Timea Segedyová
VI.A Martina Balčáková
VI.B Sofia Laura Ščepitová
VI.C Júlia Valentová
VI.D Kristína Macejová
VII.A Simona Mikolajová
VII.B Samuel Chrapčiak
VII.C Filip Juraško
VII.D Katarína Šalamonová
VIII.A Viliam Dominik Ďuraš
VIII.B Emma Tomášová
VIII.C Tamara Kračunovská
VIII.D Tomáš Ukropec
IX.A Zuzana Kolozsyová
IX.B Andrea Váhovská
IX.C Filip Duda
Asistent koordinátorov: Kristína Diškantová V.C
Asistent koordinátorov: Daniel Derner VIII.C