Školský parlament

parlament

Výbor

Predsedníčka ŠP: Martina Kollárová IX.D
Podpredseda: Zuzana Handzušová VIII.A
Ročníkoví vedúci: 5.r. Ema Miškufová V.D
6.r. Emma Tomášová VI.B
7.r. Katarína Mudríková VII.A
8.r. Katarína Kapová VIII.C
9.r. Gabika Funtálová IX.C
Koordinátori: Mgr. Zdenka Švarná učiteľka SJ-OV
Mgr. Miroslav Klimek katechéta
Asistent koordinátorov: Sára Dlugošová IX.D

Zástupcovia tried

Trieda Meno a priezvisko žiaka
V.A Kristián Lakata
V.B Natália Mariňáková
V.C Adam Demjanovič
V.D Ema Miškufová
VI.A Lukáš Malajter
VI.B Emma Tomášová
VI.C Alexander Marcinko
VI.D Tomáš Ukropec
VII.A Katarína Mudríková
VII.B Klaudia Imrichová
VII.C Michaela Timková
VIII.A Zuzana Handzušová
VIII.B Benjamín Matľák
VIII.C Katarína Kapová
VIII.D Sofia Popovičová
IX.A Viktória Capová
IX.B Jana Toporová
IX.C Gabika Funtálová
IX.D Martina Kollárová