Zoznamy žiakov

I.A

Triedna učiteľka: Mgr. Katarína Nográdyová

I.B

Triedna učiteľka: Mgr. Zuzana Liptáková

I.C

Triedna učiteľka: Mgr. Daniela Košudová

I.D

Triedna učiteľka: Mgr. Jana Blichárová

I.E

Triedna učiteľka: Mgr. Viera Mihóková

II.A

Triedna učiteľka: Mgr. Eva Brillová

II.B

Triedna učiteľka: PaedDr. Iveta Azariová

II.C

Triedna učiteľka: Mgr. Janka Dvorská

II.D

Triedna učiteľka: Mgr. Mária Rusnáková

II.E

Triedna učiteľka: Mgr. Mária Slámová

III.A

Triedna učiteľka: PaedDr. Tatjána Pjurová

III.B

Triedna učiteľka: Mgr. Eva Lukáčová

III.C

Triedna učiteľka: Mgr. Janka Kochaníková

III.D

Triedna učiteľka: Mgr. Mária Šoltýsová

III.E

Triedna učiteľka: Mgr. Eva Michalová

IV.A

Triedna učiteľka: Mgr. Tatiana Alexovičová

IV.B

Triedna učiteľka: Mgr. Danka Krušková

IV.C

Triedna učiteľka: Mgr. Zuzana Bonkalová

IV.D

Triedna učiteľka: Mgr. Jaroslava Števčíková

IV.E

Triedna učiteľka: Mgr. Janka Ferencová

V.A

Triedna učiteľka: Mgr. Ľubica Džoganíková

V.B

Triedna učiteľka: PaedDr. Anna Glezová

V.C

Triedny učiteľ: Mgr. Jana Slimáková

V.D

Triedna učiteľka: Mgr. Alena Železníková

V.E

Triedna učiteľka: Mgr. Ružena Otčenášová

VI.A

Triedna učiteľka: Mgr. Anna Partillová

VI.B

Triedna učiteľka: Mgr. Jana Svobodová

VI.C

Triedny učiteľ: Mgr. Silvia Mižišinová

VII.A

Triedna učiteľka: Mgr. Elena Penevová

VII.B

Triedna učiteľka: PhDr. Mária Boháčová

VII.C

Triedna učiteľka: PaedDr. Ľudmila Vaľková

VII.D

Triedna učiteľka: Mgr. Daniela Maniková

VIII.A

Triedna učiteľka: PaedDr. Anna Vizdalová

VIII.B

Triedna učiteľka: PaedDr. Mária Pállová

VIII.C

Triedna učiteľka: Mgr. Kristína Španerová

VIII.D

Triedna učiteľka: Mgr. Anna Mudráková

IX.A

Triedna učiteľka: PaedDr. Tatiana Krušková

IX.B

Triedna učiteľka: Mgr. Viera Guziová

IX.C

Triedna učiteľka: Mgr. Zdenka Švarná