POZVÁNKA na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 9.marca 2019

Milí predškoláci, milí rodičia!

Pozývame vás na Deň otvorených dverí

9.marca 2019 v ZŠ, Šrobárova 20.

PROGRAM:

10:00 hod. – TALENTY 2019 / koncert nadaných žiakov

10:30 hod. – sútaž o pohár M. Tótha pod záštitou ŠAMT a Michala Tótha

– workshopy na tému voda / ekologické aktivity

– Čítanie do uška / návšteva školskej knižnice

  Čaká vás deň plný zážitkov, prekvapení a darčekov.

  Milé deti, prineste si cvičky alebo tenisky. Tešíme sa na vás!