Prijatie najúspešnejších žiakov riaditeľom školy

5.mája 2016 sa uskutočnilo prijatie najúspešnejších žiakov riaditeľom školy, ktorí popri študijných výsledkoch dosiahli ocenenie za mimoškolskú činnosť a sú príkladom pre ostatných. Ocenení žiaci dostali súpravu písacích pier, diplomy a malé pohostenie.