Súťaž o najkrajší slogan o vode

Počas workshopov ku Dňu vody 23.3.2018 prebehla na našej škole aj súťaž o najkrajší slogan o vode. Úlohou žiakov našich tried bolo vymyslieť takýto slogan a odovzdať ho učiteľom geografie. Zo všetkých zozbieraných sloganov sme vybrali 9 najlepších, za ktoré mohli účastníci workshopov hlasovať. A rozhodli takto:

  1. miesto 3.C: Čistá voda je viac, ako všetko zlato na svete.
  2. miesto 2.C: Vodu si dám veľmi rada, budem po nej stále mladá.
  3. miesto 2.C: Dáš si kolu? Veru nie, voda predsa zdravšia je.

Všetkým, ktorí do našej súťaže prispeli ďakujeme a víťazom blahoželáme. Víťazné triedy budú odmenené na konci školského roka.

Vaša Zelená škola