UPRAVENÝ ROZVRH VYUČOVANIA dňa 11. 1. 2016

Vyučovacia jednotka Prestávka
1. hodina 8:00h – 8:30h 8:30h – 8:40h
2. hodina 8:40h – 9:10h 9:10h – 9:25h
3. hodina 9:25h – 9:55h 9:55h – 10:05h
4. hodina 10:05h – 10:35h 10:35h – 10:45h
5. hodina 10:45h – 11:15h 11:15h – 11:25h
6. hodina 11:25h – 11:55h

Dĺžka vyučovacej hodiny: 30 minút. Dĺžka prestávky: 10 minút, dĺžka veľkej prestávky: 15 minút.

Záujmové krúžky a popoludňajšie vyučovanie sa ruší / športová príprava, NAV, ETV.
ŠKD bude pracovať podľa potreby.
Výdaj stravy: 11.1.2016 – v čase od 10,45 hod. – do 13,00 hod.