Workshop športovej akadémie Mateja Tótha

V pondelok sa deti našej školy zúčastnili workshopu športovej akadémie Mateja Tótha, kde sa prezentovali pred všetkými riaditeľmi prešovského a košického kraja. Boli tak úžasní, že na konci im prišiel poďakovať aj sám Matej Tóth a chcel sa s nimi odfotiť.