8. ročník česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knižnica Jiřího Mahena v Brne vyhlásili k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2017  8. ročník česko-slovenského projektu pre základné školy a osemročné gymnáziá Záložka do knihy spája školy: Tajuplný svet knižných príbehov, do ktorého sa zapojili aj naši žiaci primárneho vzdelávania pod vedením triednych učiteľov. Vyrábali rozličné záložky, ktoré sme poslali žiakom družobnej školy do Čiech, do Mostu. Niektorí žiaci 4. C a 4. E triedy žiakom napísali listy. Pani Věrka Nezbedová, učiteľka ZŠ v Moste  nám poslala balík záložiek, ktoré pre nás pripravili ich žiaci. Výmena záložiek prispela k nadviazaniu spolupráce, kontaktov a poznávaniu školy v Českej republike.   

Pozrite si fotodokumentáciu z akcie vo fotogalérii.