Neinvestičný fond Šrobárik

Vážení rodičia,
blíži sa obdobie podávania daňových priznaní, a tým aj možnosť poukázať 2% svojich daní za  rok 2022 neziskovým organizáciám. Obraciame sa preto na Vás s prosbou o poukázanie 2 % zaplatenej dane nášmu Neinvestičnému fondu Šrobárik  v zmysle zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmu. Kliknutím na tento text získate možnosť prístupu k naším tlačivám.