Zelená škola

Záujmový útvar Zelená škola navštevujú žiaci 3. až 9 ročníka. Ide o Kolégium Zelenej školy, ktoré vypracovalo Environmentálny akčný plán, webovú stránku a Kroniku Zelenej školy.

V projekte Zelená škola pokračujeme s témou VODA. Všetky aktivity, ktoré sme zrealizovali v tomto školskom roku sú uverejnené na webovej stránke. Zelená škola sa naďalej stará o interiér a exteriér školského dvora/ skalky, bylinková špirála, izbové kvety / a realizuje čajovňu Plamienok.

Ved. krúžku: Mgr. Jana Koľšovská