Súťaže

Vyhodnotenie súťaží v šk. roku 2015/2016

Celoslovenské a medzinárodné súťaže:

Predmet Meno žiaka Umiestnenie
Celoslovenský korešpondenčný seminár z Fyziky – PIKOFYZ Paulína Dujavová –  7.b 3. miesto
Medzinárodná internetová on-line olympiáda iBobor – Samuel Drobný – 7.d, Marek Horváth – 7.a, Matej Dzurik – 8.d,  Tomáš Ján Kuchár – 8.d, Elena Dolinská – 8.d, Edvina Klembarová – 8.b, Ján Kočiš – 8.d, Viktória Ferencová – 7.b, Slávka Cerulová – 7.d,  Sofia Goralczyková – 7.d,  Simona Tóthová – 7.d, Terézia Oriňaková – 7.d úspešný riešiteľ
Medzinárodná výtvarná súťaž „Naši susedia“ Zuzana Handzušová – 7.a  – postup na výstavu
Ocenenie štátneho tajomníka MŠ  Ema Pavlovská  – 7.a, – Tamara Frajtková – 5.E

Súťaže a olympiády v KK:

Predmet Meno žiaka Umiestnenie
KK – Majstrovstvá PO kraja – vzduchová puška  Anna Klimeková – 7.a   1.miesto
Majstrovstvá kraja mládeže Anna Klimeková – 7.a  1./2.miesto
KK postupovej súťaže na MSR škôl v športovej streľbe zo vzduchovej pušky Anna Klimeková – 7.a  6.miesto
Medzinárodná súťaž v streľbe Anna Klimeková – 9.c  4.miesto
Extraliga – vzduchové zbrane Anna Klimeková – 9.c 1.miesto
Národná liga mládeže – Celoslovenské kolo Anna Klimeková – 9.c 2./1./7./2.miesto
Národná liga mládeže Anna Klimeková – 9.c 1.miesto
Majstrovstvá SR mládeže Anna Klimeková – 9.c 3./2. miesto
Cena prezidenta SSZ Anna Klimeková – 9.c
KK – Majstrovstvá PO kraja – vzduchová puška Veronika Bačová – 9.c 2.miesto
Majstrovstvá kraja mládeže Veronika Bačová – 9.c 1./3.miesto
KK postupovej súťaže na MSR škôl v športovej streľbe zo vzduchovej pušky Veronika Bačová – 9.c 3.miesto
Medzinárodná súťaž v streľbe Veronika Bačová – 9.c 16.miesto
Extraliga – vzduchové zbrane Veronika Bačová – 9.c 2.miesto
Národná liga mládeže – Celoslovenské kolo Veronika Bačová – 9.c 1./2./6./1.miesto
Národná liga mládeže Veronika Bačová – 9.c 6.miesto
Majstrovstvá SR mládeže Veronika Bačová – 9.c 7./9.miesto
Cena prezidenta SSZ Veronika Bačová – 9.c
KK – Majstrovstvá PO kraja – vzduchová puška Zuzana Ňakatová – 7.c 3.miesto
Majstrovstvá kraja mládeže Zuzana Ňakatová – 7.c 2./3.miesto
KK postupovej súťaže na MSR škôl v športovej streľbe zo vzduchovej pušky Zuzana Ňakatová – 7.c 4.miesto
Medzinárodná súťaž v streľbe Zuzana Ňakatová – 7.c 18.miesto
Extraliga – vzduchové zbrane Zuzana Ňakatová – 7.c 3.miesto
Národná liga mládeže – Celoslovenské kolo Zuzana Ňakatová – 7.c 3./2./1.miesto
Národná liga mládeže Zuzana Ňakatová – 7.c 5.miesto
Majstrovstvá SR mládeže Zuzana Ňakatová – 7.c 8./7.miesto
Cena prezidenta SSZ Zuzana Ňakatová – 7.c

Súťaže a olympiády v OK:

Predmet Meno žiaka Umiestnenie
OK – Atletický štvorboj – (skok z miesta) Laura Timková – 5.a  2.miesto
OK – Atletický štvorboj – (skok z miesta) Maroš Kimák – 5.a  2.miesto
OK – Všetkovedko Sofia Lihosithová – 3.a  titul Všetkovedko
OK – Všetkovedko Tomáš Nagy – 3.e titul Všetkovedko
OK – Futbalový turnaj – Coca-cola – dievčatá – 1.kolo   Katarína Dzivá – 9.b, Katarína Kapová -7.c, Jana Šimová – 8.d,  Laura Sabolová – 8.d, Laura Falatová – 8.a,  Zuzana Širancová – 7.a   1.miesto (postup)/3.miesto
OK – Volejbal žiačok ZŠ  Miroslava Bielená, Lea Danielová Čarna,  Gabriela Funtálová,  Lenka Gáborová, Erika Kurillová,  Nikola Lešková, Martina Minčáková, Viktória Miškufová, Sofia Redajová, Kristína Sedláková,  Alexandra Vancová – 8.c,  Michaela Polačková – 9.b   1.miesto (postup)
KK – Volejbal žiačok ZŠ  Miroslava Bielená, Lea Danielová Čarna,  Gabriela Funtálová,  Lenka Gáborová, Erika Kurillová,  Nikola Lešková, Martina Minčáková, Viktória Miškufová, Sofia Redajová, Kristína Sedláková,  Alexandra Vancová – 8.c,  Michaela Polačková – 9.b  7.miesto
OK – Olympiáda v anglickom jazyku Natália Krivdová- 7.d  3.miesto
OK – Dejepisná olympiáda Oliver Lukáč – 9.a 1.miesto
OK – Hviezdoslavov Kubín Viliam Dominik Ďuráš – 5.e 1.miesto
OK – Hviezdoslavov Kubín Viliam Dominik Ďuráš – 5.e 1.miesto
OK – Slávici z lavice  Kristína Nográdyová – 5.b 1.miesto
OK – Slávici z lavice  Soňa Šuťaková – 1.d  1.miesto
OK – Európa v škole Soňa Kovalčíková – 7.c  1.miesto
OK – Európa v škole Juliana Wietoszewová – 8.a  2.miesto
OK – Európa v škole  Vanesa Motýľová – 8.a  2.miesto
OK – Dejepisná olympiáda Alexandra Jašová – 6.a  4.miesto
OK –  „Vesmír očami detí“ Emma Tkáčová – 5.a   najlepšie ocenená práca

Vyhodnotenie súťaží (1. – 3. miesto) v šk. roku 2014/2015

Súťaže a olympiády v OK:

Predmet Meno žiaka Umiestnenie Trieda
Majstrovstvá okresu Prešov v šachu žiakov ZŠ Jonáš Dujava 1. miesto 9.a
Majstrovstvá okresu Prešov v šachu žiakov ZŠ Paulína Dujavová 1. miesto 6.b
Okresné kolo Matematickej olympiády – Z5 Samuel Plavčan 1. miesto 5.b
Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku Barbara Kendrová 2. miesto 7.b
Národná liga mládeže – vzduchové zbrane A. Volko, P. Adam, J. Sasarák 1. miesto 8.b, 5.a
Okresné kolo Dejepisnej olympiády kategória E Natália Kačmárová 1. miesto 7.d
Okresné kolo Dejepisnej olympiády kategória D Oliver Lukáč 1. miesto 8.a
Okresné kolo Fyzikálnej olympiády kategória E Adam Plavčan 2. miesto 9.b
Okresné kolo Fyzikálnej olympiády kategória E Jonáš Dujava 3. miesto 9.a
Okresné kolo Fyzikálnej olympiády kategória G Natália Kačmárová 3. miesto 7.d
Okresné kolo Matematickej olympiády kategória Z6 Michal Mudrík 2. miesto 6.b
Okresné kolo Slávici z lavice Patrícia Šuťáková 1. miesto 3.e
Okresné kolo Slávik Slovenska 2015 Alexandra Tkáčová 3. miesto 8.c
Okresné kolo Biblická olympiáda GP.S.Ščecina, A. Tkáčová, G. Funtalová 3. miesto 8.c,7.c
Okresné kolo HK – umelecký prednes – próza Tomáš Ukropec 3. miesto 4.d
Okresné kolo Školská liga korčuľovania Emma Hympánová 1. miesto 5.c
Okresné kolo Školská liga korčuľovania Tamara Sabolová 2. miesto 5.c
Okresné kolo Školská liga korčuľovania Miroslava Kočiková 2. miesto 6.d
Okresné kolo Mestská školská liga – Futsal Cup družstvo 2. miesto
Okresné kolo Súťaž mladých záchranárov družstvo 1. miesto
Okresné kolo Súťaže v umeleckom prednese – HK Martina Kollárová 3. miesto 7.d
Okresné kolo Súťaže v umeleckom prednese – HK Vanesa Motýľová 3. miesto 7.a
Okresné kolo Súťaže v umeleckom prednese – HK Adam Demjanovič 3. miesto 4.b
Okresné kolo Výtvarnej súťaže Sofia Džobáková 3. miesto 4.e
Okresné kolo Výtvarnej súťaže Kristína Diškantová 2. miesto 1.a

Súťaže a olympiády v KK:

Predmet Meno žiaka Umiestnenie Trieda
Krajské kolo v streľbe zo vzduchovej pušky – chlapci Adam Volko 1. miesto 8.b
Krajské kolo v streľbe zo vzduchovej pušky – dievčatá Anna Klimeková 1. miesto,3. miesto 8.b
Krajské kolo v streľbe zo vzduchovej pušky – dievčatá Zuzana Ňakatová 1. miesto,2. miesto 6.c
Krajské kolo v streľbe zo vzduchovej pušky – dievčatá Veronika Bačová 1. miesto, 2. miesto 8.c
Krajské kolo v streľbe zo vzduchovej pušky – družstvo družstvo 2. miesto
Krajské kolo v streľbe zo vzduchovej pušky – mlad. ž. Róbert Fabišik 2. miesto 7.a
Krajské kolo Matematickej olympiády kategória Z9 Jonáš Dujava 11. miesto 9.a
Krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku Bianka Danielová – Čarná 2. miesto 9.c
Krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku Edvina Klembárová 3. miesto 7.b
Krajské kolo Fyzikálnej olympiády kategória E Adam Plavčan 23. miesto 9.b
Krajské kolo Dejepisná olympiáda kategória D Oliver Lukáč 3. miesto 8.a
Krajské kolo Slávici z lavice Patrícia Šuťáková 1. miesto 3.e

Súťaže a olympiády v SR, medzinárodné súťaže:

Predmet Meno žiaka Umiestnenie Trieda
Medzinárodná ON- line súťaž v informatike – iBobor Dominik Barnišin Úspešný riešiteľ 9.a
Medzinárodná ON- line súťaž v informatike – iBobor Viktória Ferencová Úspešný riešiteľ 6.b
Medzinárodná ON- line súťaž v informatike – iBobor Marek Horváth Úspešný riešiteľ 6.a
Celoslovenská súťaž v tvorbe veršovanej prózy Natália Mariňáková Ocenená práca 3.d
Medzinárodná súťaž – Matematický klokan Matej Kovaľ Úspešný riešiteľ 2.d
Medzinárodná súťaž – Matematický klokan Peter Červenický Úspešný riešiteľ 1.a
Medzinárodná súťaž – Matematický klokan Martin Nogrády Úspešný riešiteľ 1.a
Medzinárodná súťaž – Matematický klokan Jakub Ondrija Úspešný riešiteľ 1.a
Medzinárodná súťaž – Matematický klokan Sophia Andrejková Úspešný riešiteľ 1.c
Medzinárodná súťaž – Matematický klokan Matúš Lehet Úspešný riešiteľ 2.a
Medzinárodná súťaž – Matematický klokan Ján Roba Úspešný riešiteľ 2.b
Medzinárodná súťaž – Matematický klokan Tomáš Ukropec Úspešný riešiteľ 4.d
Medzinárodná súťaž – Matematický klokan Timotej Župina Úspešný riešiteľ 9.d
Medzinárodná súťaž – Matematický klokan Samuel Drobný 1. miesto 6.d
Medzinárodná súťaž – Matematický klokan Michal Mudrík Úspešný riešiteľ 6.b
Medzinárodná súťaž – Matematický klokan Paulína Dujavová Úspešný riešiteľ 6.b
Medzinárodná súťaž – Matematický klokan Daniel Milev Úspešný riešiteľ 6.a
Medzinárodná súťaž – Matematický klokan Michael Pavol Ščecina Úspešný riešiteľ 6.a
Medzinárodná súťaž – Matematický klokan Richard Miščík Úspešný riešiteľ 5.a
Celoslovenská korešpondenčná fyziky Pikofyz Jonáš Dujava 1. miesto 9.a
Celoslovenská korešpondenčná fyziky Pikofyz Adam Plavčan 3. miesto 9.b