Novoročný príhovor riaditeľa školy

Vážení návštevníci webového sídla Základnej školy Šrobárova 20 v Prešove!

Dovoľte mi z celého srdca zaželať Vám v novom roku pevné zdravie, pokoj v rodinách, veľa pracovných a osobných úspechov. Nech nestrácate radosť zo života a vieru v to, že zlé sa Vám podarí prekonať a opäť vo vašom živote bude svietiť slnko. Treba sa inšpirovať prírodou, kde vždy zvíťazí teplo nad zimou a svetlo nad tmou. Želám Vám a nám spoločne, aby sme zrealizovali ciele, ktoré sme si predsavzali a tých zamračených dní v našich dušiach, bolo čo najmenej.

Prajem všetkým krásny, príjemný a úspešný nový rok 2018.

Ján Mačej, riaditeľ školy