I.A

Triedna učiteľka: Mgr. Katarína Nográdyová

P.č. Priezvisko a meno
1 Diňa Marco
2 Drozd Marco
3 Dzubák Alex
4 Grejtáková Timea
5 Hudačko Jakub
6 Chovancová Dorota
7 Jakubčová Sofia
8 Karlíková Sonia
9 Kirňak Filip
10 Mišenčíková Vanessa
11 Petrovová Sofia
12 Popovičová Patrícia
13 Rumanovský Anton
14 Šingľár Šimon
15 Večurkovský Alex
16 Vlčková Michaela
17 Vraník Šimon Štefan
18 Zahuráková Sandra
19 Zakuťanská Rebecca

chlapci: 9
dievčatá: 10