I.C

Triedna učiteľka: Mgr. Daniela Košudová

P.č. Priezvisko a meno
1 Anderko Filip
2 Astalošová Sofia
3 Berka Šimon
4 Blizmanová Nina
5 Cibula Maximilian
6 Dubovický Samuel Alexander
7 Gajdošová Michaela
8 Hirková Soňa
9 Malajterová Lýdia
10 Marcin Jakub
11 Marušáková Nicola
12 Molčan Sebastián
13 Ňakat Viliam
14 Papcun Damián
15 Slanina Viliam Tobias
16 Šepeľová Nikola
17 Valkovská Vivien
18 Veverka Samuel
19 Žuffová Elleková Lívia

chlapci: 10
dievčatá: 9