II.A

Triedna učiteľka: Mgr. Eva Brillová

P.č. Priezvisko a meno
1 Béreš Marián
2 Bombová Natália
3 Červenický Peter
4 Diškantová Kristína
5 Dolža Timothy
6 Dudová Petra
7 Džobák Richard
8 Harčarik Martin
9 Jeniková Liana
10 Klein Ivan
11 Komová Sofia
12 Lopota Teodor Alex
13 Makarová Emma Anna
14 Maruškaničová Petra
15 Michalov Marko
16 Nogrády Martin
17 Ondrija Jakub
18 Procházková Katarína
19 Prusák Jakub
20 Stašová Michaela
21 Šimko Adam Dávid
22 Vargová Nina
23 Vašková Tamara Tatiana
24 Wišniovská Timea

chlapci: 12
dievčatá: 12