II.B

Triedna učiteľka: PaedDr. Iveta Azariová

P.č. Priezvisko a meno
1 Andreková Dominika
2 Balun Alexander
3 Belejčák Kevin
4 Čopjanová Ema
5 Čuha Peter
6 Dzivý Balucha Dávid
7 Džačovská Alexandra
8 Frimer Filip
9 Goliášová Alica
10 Horváth Patrik
11 Koľšovská Lívia
12 Lehocká Karin
13 Michalová Aneta
14 Ňakat Matúš
15 Ondovčík Daniel
16 Ortančík Adam
17 Salamonová Lívia
18 Segedyová Timea
19 Škvarková Juliána
20 Timko Marek
21 Vasilenková Simona
22 Višňovská Eliška

chlapci: 10
dievčatá: 12