II.C

Triedna učiteľka: Mgr. Janka Dvorská

P.č. Priezvisko a meno
1 Andrejková Sophia
2 Balogová Tamara
3 Barník Patrik
4 Čarná Alžbeta
5 Jakubeková Lenka
6 Koščová Dominika
7 Kravčík Kamil
8 Kuchárová Dominika
9 Lechová Laura
10 Leško Martin
11 Maček Jozef
12 Mikula Richard
13 Sedláková Karin
14 Slivka Šimon
15 Sobota Dávid
16 Šváčová Sára
17 Tkáčová Sofia
18 Trónová Ema
19 Ugrayová Chiara
20 Valenčin Florián
21 Vaňková Alexandra

chlapci: 8
dievčatá: 13