II.E

Triedna učiteľka: Mgr. Mária Slámová

P.č. Priezvisko a meno
1 Banasová Adela
2 Baranová Lea
3 Bobčeková Andrea
4 Červeňák Lukáš
5 Dernerová Daša
6 Dlugošová Diana
7 Gáborová Andrea
8 Hadari Benjamín
9 Karabinošová Klaudia
10 Knutová Sarah
11 Kupčeková Daniela
12 Lišovský Oliver
13 Maťufková Zuzana
14 Škopová Sofia
15 Špesová Eliška
16 Štvartáková Viktória
17 Tomaščin Samuel
18 Topor Tomáš
19 Vyšňovský Sebastián
20 Zákutný Martin
21 Žažo Samuel

chlapci: 8
dievčatá: 13