III.A

Triedna učiteľka: PaedDr. Tatjána Pjurová

P.č. Priezvisko a meno
1 Bonkalo Peter
2 Čobirka Maxim
3 Ďurišinová Tamara
4 Fecková Adela
5 Fritzová Sára
6 Gaboš Jakub
7 Gibarti Richard
8 Jedinák Šimon
9 Kľoc Matúš
10 Kundeková Michaela
11 Lehet Matúš
12 Lehetová Barbora
13 Lengyelová Nela
14 Lihosithová Sofia
15 Mačuga Adam
16 Oravec Marko
17 Pončák Samuel
18 Rogos Daniel
19 Sisák Milan
20 Stejskal Matúš
21 Straková Tatiana
22 Ščepitová Sofia Laura

chlapci: 13
dievčatá: 9