III.B

Triedna učiteľka: Mgr. Eva Lukáčová

P.č. Priezvisko a meno
1 Čarnogurská Soňa
2 Daňková Aneta
3 Daňková Lívia
4 Fek Šimon
5 Holinga Marcus
6 Hoľvová Viktória
7 Kalinaj Alex
8 Kaščáková Martina
9 Kočiková Lenka
10 Kollárová Karolína
11 Kušnírová Kristína
12 Marton Jakub
13 Mihaľová Ella
14 Roba Ján
15 Sabolová Sofia
16 Semančová Viktória
17 Straka Marko
18 Topolyová Vanesa
19 Verčimák Denis

chlapci: 7
dievčatá: 12