III.C

Triedna učiteľka: Mgr. Janka Kochaníková

P.č. Priezvisko a meno
1 Fejerčáková Alexandra
2 Galková Simona
3 Grega Daniel
4 Homzová Petra
5 Hudák Ronald
6 Hvišč Peter
7 Jakab Oliver
8 Kmec Tibor
9 Koľšovská Ella
10 Kozár Martin
11 Kušnírová Natália
12 Ledváková Jana
13 Mikolajová Veronika
14 Orečná Alica
15 Philippi Sofia
16 Priputenová Natália
17 Šima Jakub
18 Širanec Filip
19 Varkondi Marek
20 Zakuťanská Noemi

chlapci: 9
dievčatá: 11