III.D

Triedna učiteľka: Mgr. Mária Šoltýsová

P.č. Priezvisko a meno
1 Balara Richard
2 Balčáková Martina
3 Braso Adam
4 Čepiga Timur
5 Čičvarová Simona
6 Hamarová Andrea
7 Hyžová Nikola
8 Imrich Daniel
9 Jopeková Andrea
10 Kovaľ Matej
11 Kovalčínová Andrea
12 Kurila Samuel
13 Migaš Ľuboš
14 Nehilová Veronika
15 Novotňák Adam
16 Pavličková Klára
17 Perháč Dávid Bartolomej
18 Sabol Kristián
19 Verešpejová Katarína
20 Vozárová Sára

chlapci: 10
dievčatá: 10