III.E

Triedna učiteľka: Mgr. Eva Michalová

P.č. Priezvisko a meno
1 Bandy Samuel
2 Gállová Liana
3 Jurkovský Nicolas
4 Karniš Samuel
5 Košalková Daniela
6 Kretová Katarína
7 Lastivka Adam
8 Macejová Kristína
9 Mičieta Matúš
10 Nagy Tomáš
11 Ňachaj Dominik
12 Orečná Petra
13 Petričová Barbora
14 Repiščáková Viktória
15 Saraka Dominik
16 Svat Matúš
17 Tirpák Pavol
18 Ukropcová Lucia
19 Valentová Júlia
20 Zacharovská Veronika

chlapci: 10
dievčatá: 10