IV.B

Triedna učiteľka: Mgr. Danka Krušková

P.č. Priezvisko a meno
1 Babjarová Sabína
2 Baran Dávid
3 Čičvara Patrik
4 Demjanovič Adam
5 Dufalová Sára
6 Dzivý Jozef
7 Golebiowski Jakub
8 Chovanec Adam
9 Chrapčiak Samuel
10 Jurkovský Daniel
11 Kožušková Simona
12 Kravčáková Tamara
13 Mladý Adam
14 Nagyová Natália
15 Nováková Kamila
16 Polačková Paulína
17 Šoltys Tomáš
18 Than Thi Minh Phuong
19 Timková Timea
20 Zahuráková Lucia

chlapci: 10
dievčatá: 10