IV.E

Triedna učiteľka: Mgr. Janka Ferencová

P.č. Priezvisko a meno
1 Andraščik Jakub
2 Banas Adam
3 Cvelihárová Tamara
4 Farkašová Anna Tamara
5 Feková Eliška
6 Fogáš Daniel
7 Chovancová Tamara
8 Kostelníková Petra
9 Krajňák Michal
10 Michálková Lujza
11 Mikula Dávid
12 Novák Alexander
13 Pasečiak Adrián
14 Prusáková Sára
15 Šuťaková Patrícia
16 Tokárová Tamara
17 Wintner Christian

chlapci: 8
dievčatá: 9