IX.A

Triedna učiteľka: PaedDr. Tatiana Krušková

P.č. Priezvisko a meno
1 Bartková Eva
2 Cmor Kristián
3 Čelovská Dominika
4 Čvančara Dávid
5 Fedor Jakub
6 Gregová Zuzana
7 Harčariková Anna
8 Harčaríková Natália
9 Hoffman Ľubomír
10 Horváth Štefan
11 Lakata Nikoláos
12 Leitnerová Zuzana
13 Lejková Bianka
14 Lengyel Michal
15 Lukáč Oliver
16 Mrázová Simona
17 Pappová Martina
18 Ramazetter Michal
19 Sekerák Dominik
20 Škvarla Erik
21 Trón Samuel
22 Žemlička Dávid

chlapci: 13
dievčatá: 9