IX.B

Triedna učiteľka: Mgr. Viera Guziová

P.č. Priezvisko a meno
1 Adam Tomáš
2 Bialko Matúš
3 Dančová Denisa
4 Dzivá Katarína
5 Gumanová Lea
6 Kažik Tadeáš
7 Klimek Miroslav
8 Kočiš Daniel
9 Kubáneková Sarah
10 Matija Erik
11 Miškufová Veronika
12 Muroni Mário
13 Nitkulincová Viera
14 Polačková Michaela
15 Priputenová Simona
16 Regeci Ondrej
17 Repeľová Lucia
18 Smolejová Vladimíra
19 Suchárová Tímea
20 Tarčáková Tímea
21 Urban Marek
22 Vaňová Sára
23 Volko Adam

chlapci: 10
dievčatá: 13