IX.C

Triedna učiteľka: Mgr. Zdenka Švarná

P.č. Priezvisko a meno
1 Bačová Veronika
2 Balková Natália
3 Cerula Tomáš
4 Cihoň Adam
5 Dolža Christopher
6 Eštoková Ema Mária
7 Farkašová Natália
8 Holečko Rastislav
9 Hrabčáková Petra
10 Jačišin Jakub
11 Ježek Lukáš
12 Klimeková Anna
13 Krivdová Dominika
14 Lišovský Alex
15 Marcin Sebastián
16 Mirdalová Ivana
17 Mruzová Tamara
18 Olejár Oliver
19 Straková Silvia
20 Sumilas Martin
21 Šlacká Ema

chlapci: 10
dievčatá: 11