V.A

Triedna učiteľka: Mgr. Ľubica Džoganíková

P.č. Priezvisko a meno
1 Baloga Tobias-Patrik
2 Bodnár Michael Alexander
3 Brasová Barbora
4 Džobáková Sofia
5 Hudák Matyas
6 Javorský Oliver
7 Kasák Kristián
8 Kimák Maroš
9 Kolpaková Tamara
10 Kormoš Ján
11 Kušnír Ladislav
12 Lukáčová Kristína
13 Ňakatová Eva
14 Pémová Adriana
15 Priputen Damián
16 Sabol Erik
17 Skoloda Jakub
18 Smolko Samuel
19 Szittyai Daniel
20 Timková Laura
21 Tkáčová Emma

chlapci: 13
dievčatá: 8