V.D

Triedna učiteľka: Mgr. Alena Železníková

P.č. Priezvisko a meno
1 Barančiková Ivana
2 Červenická Linda
3 Demská Dominika
4 Dobránsky Peter
5 Harčarik Daniel
6 Kleinová Laura
7 Modranský Martin
8 Nováková Radomíra
9 Ondrija Dávid
10 Onofrej Félix
11 Scheibelová Kristína
12 Sláviková Alica
13 Smolej Samuel
14 Spusta Adam
15 Strelec Štefan
16 Ščecina Simeon Ján
17 Širancová Lenka
18 Ugray Matej
19 Ukropec Tomáš
20 Vagaská Klaudia
21 Vihonský Dávid

chlapci: 12
dievčatá: 9