VI.C

Triedny učiteľ: Mgr. Silvia Mižišinová

P.č. Priezvisko a meno
1 Blizmanová Nikola
2 Duda Filip
3 Falat Martin
4 Goliáš Patrik
5 Gondžúrová Valéria
6 Jakubková Petra
7 Janíček Peter
8 Karahutová Tamara
9 Korytková Simona
10 Košalková Monika
11 Kovaliková Nikola
12 Kožušková Kristína
13 Mňahončaková Tamara
14 Olejár Jakub
15 Sukovská Sabína
16 Timková Michaela
17 Tomčík Adam
18 Vargová Marianna
19 Vašková Sára
20 Verčimák Alexander

chlapci: 7
dievčatá: 13