VII.B

Triedna učiteľka: PhDr. Mária Boháčová

P.č. Priezvisko a meno
1 Cina Jakub
2 Dujavová Paulína
3 Ferencová Viktória
4 Handzok Valentín
5 Jeníková Slávka
6 Lejková Daša
7 Matľák Benjamín
8 Mitaľ Egid
9 Mordavská Katarína
10 Mudrík Michal
11 Sučková Sára
12 Šima Michal
13 Talarovič Samuel
14 Tokarčík Richard
15 Urdová Martina
16 Vaľková Valéria
17 Váradyová Eva Mária
18 Veverica Marek
19 Vraník Sebastián
20 Žiga Viktor

chlapci: 11
dievčatá: 9