VII.C

Triedna učiteľka: PaedDr. Ľudmila Vaľková

P.č. Priezvisko a meno
1 Cichá Mia
2 Čarný Adrián
3 Čebrová Laura
4 Diňová Jessica
5 Goliáš Marián
6 Holoďák Šimon
7 Jakabová Emma
8 Jakubko Martin
9 Jašš Marek
10 Kapová Katarína
11 Kolpaková Soňa
12 Kostelníková Ema
13 Kovalčíková Soňa
14 Kuchárová Carla
15 Lukačko Samuel
16 Miženková Klaudia
17 Mokriš Matúš
18 Ňakatová Zuzana
19 Pasečiak Kristián
20 Stejskal Samuel
21 Šimkovičová Kristína
22 Tchir Samuel Gabriel
23 Zmátlová Lívia

chlapci: 10
dievčatá: 13