VIII.A

Triedna učiteľka: PaedDr. Anna Vizdalová

P.č. Priezvisko a meno
1 Capová Viktória
2 Cihoň Tomáš
3 Fabišík Róbert
4 Falatová Laura
5 Ichová Nikola
6 Juriška Patrik
7 Komová Katarína
8 Kostelník Andrej
9 Kušnír Branislav
10 Kušnírová Simona
11 Marušáková Dominika
12 Motýľová Vanesa
13 Polohová Sára
14 Priester Marko
15 Purdeš Dávid
16 Smreková Natália
17 Sobotová Natália
18 Timková Natália
19 Wietoszewová Nina

chlapci: 7
dievčatá: 12