VIII.B

Triedna učiteľka: PaedDr. Mária Pállová

P.č. Priezvisko a meno
1 Amrichová Alexandra
2 Bašistová Juliana
3 Čarnogurská Alexandra
4 Čuha Marek
5 Ištok Boris
6 Kendrová Barbara
7 Klembarová Edvina
8 Krafčíková Daša
9 Kráľová Aneta
10 Lopotová Tímea
11 Lukáčová Barbora
12 Mikolajová Dominika
13 Papcunová Viktória
14 Pažinová Stela Patrícia
15 Regecová Júlia
16 Rusňák Daniel
17 Tomková Eva
18 Toporová Janka
19 Varzalyová Julianna
20 Vernarská Viktória

chlapci: 3
dievčatá: 17