VIII.C

Triedna učiteľka: Mgr. Kristína Španerová

P.č. Priezvisko a meno
1 Bielená Miroslava
2 Cisár Samuel
3 Danielová-Čarná Lea
4 Funtálová Gabriela
5 Gáborová Lenka
6 Jurčišin Adam
7 Kolšovský Alexander
8 Koma Richard
9 Kurillová Erika
10 Lešková Nikola
11 Minčáková Martina
12 Miškufová Viktória
13 Pavlanin Oliver
14 Redajová Sofia
15 Sedláková Kristína
16 Semančík Matej
17 Skočej Milan
18 Štefko Branislav
19 Štefko Daniel
20 Vancová Alexandra

chlapci: 9
dievčatá: 11