Testovanie 9 – 2022

Harmonogram  Testovanie 9 – 2022 – 6. apríl 2022 (streda)

Matematika
08:00 – 08:10 h (10 minút) úvodné pokyny, rozdanie OH a pomocných papierov
08:10 – 08:20 h (10 minút) rozdanie testov a oboznámenie sa s testom
08:20 – 09:50 h (90 minút) administrácia testu z matematiky
09:50 – 09:55 h (5 minút) zozbieranie testov, OH a pomocných papierov
09:55 – 10:20 h (25 minút) prestávka

Slovenský jazyk a literatúra
10:20 – 10:25 h (5 minút) úvodné pokyny a rozdanie OH
10:25 – 10:35 h (10 minút) rozdanie testov a oboznámenie sa s testom
10:35 – 11:45 h (70 minút) administrácia testu z vyučovacieho jazyka
11:45 – 11:50 h (5 minút) zozbieranie testov a OH

*Žiaci so zdravotným znevýhodnením (ZZ) sú testovaní podľa osobitného harmonogramu.
Dĺžka testovania žiakov so ZZ zaradených do 1. skupiny obmedzenia je predĺžená o 15 minút.
V prípade, že všetci žiaci skupiny ukončia testovanie skôr, ostatné činnosti je možné presunúť o ušetrený čas, pričom druhý testovaný predmet nemôžu začať skôr ako intaktní žiaci.
Záver testovania (30 minút)
11:50 – 12:20 h
(ak nebol testovaný žiak so ZZ) komisionálne zabalenie spätnej zásielky podľa pokynov po skončení poslednej testovanej skupiny v danej škole (vrátane 1. a 2. skupiny obmedzenia žiakov so ZZ)
najskôr od 11:50 – najneskôr do 12:50 h
(ak bol testovaný žiak so ZZ z 1. skupiny obmedzenia)
najskôr od 11:50 – najneskôr do 13:20 h
(ak bol testovaný žiak so ZZ z 2. skupiny obmedzenia)

Súbory na stiahnutie:
Základne informácie T9_2022 (PDF 761 kB)
Špecifikácia testov z vyučovacích jazykov – T9 2022 (PDF 1,03 MB)
Špecifikácia testu z matematiky – T9 2022 (PDF 1,07 MB)

Informácie o testovaní na stránke ministerstva