Vianočný koncert a jarmok 2015

V rýchlom behu dní prišiel čas vianočný. Vchádza do našich sŕdc a prináša nám prívetivosť, láskavosť a potešenie. K našim Vianociam patrí aj dodržiavanie zvykov našich predkov. U nás v škole sa snažíme oživiť vianočné tradície formou vianočného vystúpenia. Každý rok vystupuje folklórny súbor Fijalečka. Spievajú koledy, hrajú pastierske hry, vinšujú. V tomto šk. roku – v predvianočnom čase – si Fijalečka pripravila vystúpenie na školskom dvore. Tance, hry, koledy a vinše podfarbené živou muzikou vytvorili neopakovateľnú predvianočnú atmosféru. P. riaditeľ pozval po koncerte prítomných na vianočný jarmok.

Pozrite si video z Vianočného koncertu a jarmoku 2015, v ktorom si pripomíname vianočné tradície a zvyky na Slovensku a priblížime dávnu minulosť najkrajších sviatkov v podaní žiakov našej školy a v choreografii učiteľov tunajšej školy – p. uč. Anny Vizdalovej, p. uč. Kataríny Nogradyovej a p. uč. Veroniky Dvorskej. Hrou na harmonike vypomohol hudobnej zložke Fijalečky i p. uč. Fecko. Autormi videa sú šikovní žiaci našej školy – Ján Kočiš, Matej Dzurik a Ján Tomáš Kuchár z VIII.D triedy.