Vianočný koncert a jarmok 2015

V rýchlom behu dní prišiel čas vianočný. Vchádza do našich sŕdc a prináša nám prívetivosť, láskavosť a potešenie. K našim Vianociam patrí aj dodržiavanie zvykov našich predkov. U nás v škole sa snažíme oživiť vianočné tradície formou vianočného vystúpenia. Každý rok vystupuje folklórny súbor Fijalečka. Spievajú koledy, hrajú pastierske hry, vinšujú. V tomto šk. roku – v predvianočnom čase – si Fijalečka pripravila vystúpenie na školskom dvore. Tance, hry, koledy a vinše podfarbené živou muzikou vytvorili neopakovateľnú predvianočnú atmosféru. P. riaditeľ pozval po koncerte prítomných na vianočný jarmok.